Newsroom TMG (corporate)
2017
19
april
2017
Please view press release and more information about the offer memorandum here. ...
Lees meer
18
april
2017
De Centrale Ondernemingsraad (COR) van TMG heeft een advies afgegeven waarin de COR het voornemen volgt om het bod van Mediahuis en VP Exploitatie op TMG te ondersteunen. Daarmee is aan één van de voorwaarden voor het bod voldaan. Tevens heeft de COR...
Lees meer
18
april
2017
De Telegraaf introduceert op 1 mei Telegraaf VNDG. Met de introductie van Telegraaf VNDG wordt een compleet nieuw online videoplatform gelanceerd met content op het gebied van nieuws, sport en entertainment die waar, wanneer en hoe de consument dat m...
Lees meer
03
april
2017
Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) kondigt aan dat Deloitte Accountants B.V. de op 8 maart jongstleden gepubliceerde jaarcijfers van een goedkeurende verklaring heeft voorzien. Deze jaarcijfers zijn ongewijzigd opgenomen in het jaarverslag dat vandaag ...
Lees meer
23
maart
2017
Op 29 juli 2016 kondigde Telegraaf Media Groep (TMG) aan een aantal organisatorische veranderingen door te voeren om de koers van de 24/7 strategie door te zetten en de kosten structureel te verlagen. Een van de onderdelen van deze aankondiging was h...
Lees meer
21
maart
2017
De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft vandaag het verzoek afgewezen van Talpa Holding N.V. (Talpa) en anderen tot benoeming van een of meer commissarissen met bijzondere bevoegdheden bij Telegraaf Media Groep N.V. (TMG). Ook het ve...
Lees meer
14
maart
2017
Harry de Wit, Algemeen Directeur Telegraaf Landelijke Media, heeft besloten zijn functie neer te leggen. Sinds 2002 heeft Harry de Wit diverse directiefuncties vervuld binnen TMG en heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ...
Lees meer
14
maart
2017
De Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) heeft met onmiddellijke ingang Hans Bakker  benoemd tot Algemeen Directeur ad-interim van TMG. De heer Bakker zal in deze functie verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing van ...
Lees meer
08
maart
2017
Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) bevestigt de ontvangst vandaag van het verzoekschrift van Talpa Holding N.V. (Talpa) aan de Ondernemingskamer om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij TMG en een onafhankelijk commissaris te benoemen....
Lees meer
08
maart
2017
Statement Telegraaf Media Groep Door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen is er voor TMG een buitengewone situatie ontstaan. Op grond daarvan is besloten om de volledige goedgekeurde jaarrekening en het jaarverslag binnen enkele weken te publice...
Lees meer
07
maart
2017
Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) bevestigt het voornemen van de Centrale Ondernemingsraad van TMG (COR) om beroep in te stellen bij de Ondernemingskamer op grond van het tot nog toe met de COR gevoerde overleg. De Raad van Commissarissen is vanaf ...
Lees meer
06
maart
2017
Telegraaf Media Group N.V. (“TMG”) heeft kennis genomen van het persbericht van Talpa Holding N.V. (“Talpa”) van gisteravond met daarin een verhoging van het voorgenomen bod naar EUR 6,50 per aandeel en het persbericht van Mediahuis en VP Exploitatie...
Lees meer
05
maart
2017
Zie gelieve het persbericht. / Please view press release. ...
Lees meer
05
maart
2017
Op zondag 5 maart 2017 heeft de Raad van Commissarissen besloten beide leden van de Raad van Bestuur, de heren Van der Snoek en Epskamp, met onmiddellijke ingang te schorsen. Op grond van de statuten van TMG wordt de bestuurstaak sindsdien tijdelijk ...
Lees meer
20
februari
2017
Onder verwijzing naar het persbericht van 19 februari van Mediahuis/VPE maakt de Telegraaf Media Groep (TMG) bekend dat zij, naar aanleiding van het niet-bindend, voorwaardelijk voorstel dat zij heeft ontvangen van Mediahuis/VPE een verhoging van het...
Lees meer
31
januari
2017
Onder verwijzing naar het persbericht van 23 januari jl. maakt de Telegraaf Media Groep (TMG) bekend dat zij, naar aanleiding van het ongevraagd, niet-bindend, voorwaardelijk voorstel dat zij heeft ontvangen van Talpa Holding (Talpa), heeft besloten ...
Lees meer
23
januari
2017
In antwoord op de openbare aankondiging door Talpa Holding bevestigt Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) dat zij een ongevraagd, niet-bindend, voorwaardelijk voorstel heeft ontvangen van Talpa inhoudende de verwerving van alle uitgegeven en uitstaande c...
Lees meer
2016
14
december
2016
In antwoord op recente geruchten in de markt, bevestigt Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) dat zij een ongevraagd niet-bindend voorwaardelijk voorstel heeft ontvangen van Mediahuis en VP Exploitatie voor de verwerving van alle uitgegeven en uitstaande ...
Lees meer
tmg
05
oktober
2016
Telegraaf Media Groep (TMG) toonde adverteerders vandaag welke nieuwe ontwikkelingen er binnen het veelzijdige en cross mediale merkportfolio zijn en wat voor nieuwe, doeltreffende mogelijkheden dit adverteerders biedt om hun doelgroepen te bereiken....
Lees meer
03
oktober
2016
Talpa en TMG maken vandaag bekend dat de 538Groep en de Sky Radio Group vanaf 1 oktober 2016 officieel hun krachten bundelen en samengaan in één radio- en muziekentertainment bedrijf met de radiomerken Radio Veronica, Radio 10, Sky Radio en Radio 538...
Lees meer
27
september
2016
Vandaag geeft TMG tijdens de Investor Relations-dag een update over haar 24/7 strategie en over de vooruitgang ten aanzien van de organisatorische aanpassingen die bij de presentatie van de halfjaarcijfers zijn aangekondigd. De 24/7 strategie is geri...
Lees meer
29
juli
2016
Hoofdpunten Focus op 24/7 strategie en aangaan partnerships leidt tot sterkere merken en meer bereik; Groei in digitale abonnementen De Telegraaf (16% stijging t.o.v. eind 2015); Daling in opbrengsten (genormaliseerd voor portfoliorationalisat...
Lees meer
22
juli
2016
De afgelopen maanden hebben Talpa en TMG intensieve gesprekken gevoerd over de voorgenomen strategische samenwerking die op 15 januari 2016 werd aangekondigd. Beide partijen hebben in een overeenkomst de volgende afspraken gemaakt: TMG en Talpa ...
Lees meer
30
juni
2016
Op 15 januari hebben TMG en Talpa een strategische samenwerking op het gebied van radio, TV en OTT Televisie aangekondigd. Sinds dat moment werken partijen in een zorgvuldig proces de verschillende vormen van samenwerking verder uit. TMG en Talpa wer...
Lees meer
21
april
2016
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V. is gehouden op 21 april 2016 te Amsterdam. Alle agendapunten die ter stemming zijn ingebracht, zijn door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aangenomen. Tijdens de ve...
Lees meer
09
maart
2016
  • Opbrengsten € 482,3 miljoen, EBITDA-resultaat 2015 € 41,6 miljoen exclusief reorganisatiekosten (ten opzichte van € 46,3 miljoen in 2014). • Hoog tempo aanpassing van het merkenportfolio naar alle door de consument gevraagde distributiekanale...
Lees meer
19
februari
2016
Telegraaf Media Groep (TMG) heeft de uitbesteding van haar drukactiviteiten succesvol afgerond. Circa 60% van het totale drukwerkvolume is uitbesteed aan zes externe partijen. De geselecteerde partijen zijn BDUprint, Concentra Grafic, NDC mediagroep,...
Lees meer
15
januari
2016
Door de samenwerking worden de posities van TMG en Talpa op het gebied van radio, TV en Over The Top (OTT) verder versterkt De samenwerking krijgt vorm via drie initiatieven: Een sterk Nederlands commercieel radiobedrijf met een uitgebreid...
Lees meer
2015
23
december
2015
Aangekondigde aanpassingen organisatie in 2015 voor belangrijk deel afgerond De voorgenomen reorganisatie van de drukactiviteiten is van start gegaan TMG bestudeert mogelijkheden verruiming eigendomsbeperkingen landelijke FM-frequenties commer...
Lees meer
Woordvoering (uitsluitend voor media/journalisten)
TMG Corporate Communicatie
(uitsluitend voor media /journalisten)
+31 88 824 0800