Newsroom TMG (corporate)

2017
13
december
2017
    Amsterdam, 13 december 2017 - De centrale ondernemingsraad (“COR”) van TMG heeft vandaag een positief advies verstrekt inzake de verkoop van het belang van TMG in Talpa Radio. De verkoop van dit belang maakt onderdeel uit van de overeen...
Lees meer
01
december
2017
      Amsterdam, 1 december 2017 - Mediahuis NV (“Mediahuis”), Talpa Beheer B.V. en Talpa Holding N.V. (“Talpa”) en Telegraaf Media Groep N.V. (“TMG”) hebben op 1 december 2017 overeenstemming bereikt over twee (voorgenomen) transacties:...
Lees meer
22
november
2017
In juni 2017 ging er een nieuwe fase in voor Telegraaf Media Groep (TMG). Met de benoeming van CEO Marc Vangeel en CFO Koos Boot bouwt TMG samen met Mediahuis aan een mediabedrijf met een stevige marktpositie en sterke merken. Tijdens de halfjaarcijf...
Lees meer
28
september
2017
Tijdens het derde 24/7 adverteerdersevent zijn vandaag in de RAI in Amsterdam de laatste ontwikkelingen bij Telegraaf Media Groep (TMG) gepresenteerd. Zo’n 300 adverteerders en bureaus werden meegenomen in de wereld van woord en beeld. Een wereld waa...
Lees meer
31
augustus
2017
Tijdens de vandaag gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”) van Telegraaf Media Groep N.V. (“TMG”) is het voorstel tot de verkoop van de aandelen van Keesing Media Group (‘’Keesing’’) aan Ergon Capital Partners III N.V. ...
Lees meer
10
augustus
2017
Telegraaf Media Groep N.V. (“TMG”) heeft kennisgenomen van het persbericht dat gisteravond door Talpa Holding N.V. (“Talpa”) gepubliceerd is. Hierin geeft Talpa aan het openbaar bod op TMG niet gestand te doen en de poging om TMG als geheel over te n...
Lees meer
28
juli
2017
De resultaten van Telegraaf Media Groep (“TMG”) over het eerste halfjaar van 2017 zijn fors lager dan over de eerste helft van 2016. Deze ontwikkeling was al zichtbaar bij de rapportage van de resultaten over de eerste vier maanden van 2017 op 26 mei...
Lees meer
18
juli
2017
Telegraaf Media Groep (“TMG”) maakt bekend dat na een zorgvuldig en zeer voortvarend verlopen proces, de aandelen Keesing Media Group (“Keesing”) worden verkocht aan een samen met Ergon Capital Partners III (“Ergon”) te vormen partnership. De hierbij...
Lees meer
27
juni
2017
                Telegraaf Media Groep (“TMG”) bevestigt dat bestuur en raad van commissarissen besloten hebben om het proces tot verkoop van Keesing Media Group (“Keesing”) in gang te zetten. Keesing heeft de afgelopen j...
Lees meer
19
juni
2017
Bekijk het persbericht hier. ...
Lees meer
14
juni
2017
Bekijk het persbericht hier.  ...
Lees meer
12
juni
2017
Telegraaf Media Groep N.V. heeft kennisgenomen van de beslissing van de Vereniging van Effecten Bezitters en Cantor Holding om het verzoek aan de Ondernemingskamer om een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken bij TMG in te trekke...
Lees meer
01
juni
2017
Tijdens de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) zijn alle agendapunten, die ter stemming waren ingebracht, aangenomen. Ook is het door TMG gesteunde en aanbevolen openbaar bod van Mediahuis en ...
Lees meer
26
mei
2017
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 1 juni 2017, zal Telegraaf Media Groep N.V. (“TMG”) een toelichting geven op het openbaar bod van Mediahuis N.V. en VP Exploitatie N.V. (samen “het Consortium”). TMG hecht eraan om voor ...
Lees meer
19
april
2017
Please view press release and more information about the offer memorandum here. ...
Lees meer
18
april
2017
De Centrale Ondernemingsraad (COR) van TMG heeft een advies afgegeven waarin de COR het voornemen volgt om het bod van Mediahuis en VP Exploitatie op TMG te ondersteunen. Daarmee is aan één van de voorwaarden voor het bod voldaan. Tevens heeft de COR...
Lees meer
18
april
2017
De Telegraaf introduceert op 1 mei Telegraaf VNDG. Met de introductie van Telegraaf VNDG wordt een compleet nieuw online videoplatform gelanceerd met content op het gebied van nieuws, sport en entertainment die waar, wanneer en hoe de consument dat m...
Lees meer
03
april
2017
Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) kondigt aan dat Deloitte Accountants B.V. de op 8 maart jongstleden gepubliceerde jaarcijfers van een goedkeurende verklaring heeft voorzien. Deze jaarcijfers zijn ongewijzigd opgenomen in het jaarverslag dat vandaag ...
Lees meer
23
maart
2017
Op 29 juli 2016 kondigde Telegraaf Media Groep (TMG) aan een aantal organisatorische veranderingen door te voeren om de koers van de 24/7 strategie door te zetten en de kosten structureel te verlagen. Een van de onderdelen van deze aankondiging was h...
Lees meer
21
maart
2017
De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft vandaag het verzoek afgewezen van Talpa Holding N.V. (Talpa) en anderen tot benoeming van een of meer commissarissen met bijzondere bevoegdheden bij Telegraaf Media Groep N.V. (TMG). Ook het ve...
Lees meer
14
maart
2017
Harry de Wit, Algemeen Directeur Telegraaf Landelijke Media, heeft besloten zijn functie neer te leggen. Sinds 2002 heeft Harry de Wit diverse directiefuncties vervuld binnen TMG en heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ...
Lees meer
14
maart
2017
De Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) heeft met onmiddellijke ingang Hans Bakker  benoemd tot Algemeen Directeur ad-interim van TMG. De heer Bakker zal in deze functie verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing van ...
Lees meer
08
maart
2017
Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) bevestigt de ontvangst vandaag van het verzoekschrift van Talpa Holding N.V. (Talpa) aan de Ondernemingskamer om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij TMG en een onafhankelijk commissaris te benoemen....
Lees meer
08
maart
2017
Statement Telegraaf Media Groep Door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen is er voor TMG een buitengewone situatie ontstaan. Op grond daarvan is besloten om de volledige goedgekeurde jaarrekening en het jaarverslag binnen enkele weken te publice...
Lees meer
07
maart
2017
Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) bevestigt het voornemen van de Centrale Ondernemingsraad van TMG (COR) om beroep in te stellen bij de Ondernemingskamer op grond van het tot nog toe met de COR gevoerde overleg. De Raad van Commissarissen is vanaf ...
Lees meer
06
maart
2017
Telegraaf Media Group N.V. (“TMG”) heeft kennis genomen van het persbericht van Talpa Holding N.V. (“Talpa”) van gisteravond met daarin een verhoging van het voorgenomen bod naar EUR 6,50 per aandeel en het persbericht van Mediahuis en VP Exploitatie...
Lees meer
05
maart
2017
Zie gelieve het persbericht. / Please view press release. ...
Lees meer