Newsroom TMG (corporate)
2017
20
februari
2017
Onder verwijzing naar het persbericht van 19 februari van Mediahuis/VPE maakt de Telegraaf Media Groep (TMG) bekend dat zij, naar aanleiding van het niet-bindend, voorwaardelijk voorstel dat zij heeft ontvangen van Mediahuis/VPE een verhoging van het...
Lees meer
31
januari
2017
Onder verwijzing naar het persbericht van 23 januari jl. maakt de Telegraaf Media Groep (TMG) bekend dat zij, naar aanleiding van het ongevraagd, niet-bindend, voorwaardelijk voorstel dat zij heeft ontvangen van Talpa Holding (Talpa), heeft besloten ...
Lees meer
23
januari
2017
In antwoord op de openbare aankondiging door Talpa Holding bevestigt Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) dat zij een ongevraagd, niet-bindend, voorwaardelijk voorstel heeft ontvangen van Talpa inhoudende de verwerving van alle uitgegeven en uitstaande c...
Lees meer
2016
14
december
2016
In antwoord op recente geruchten in de markt, bevestigt Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) dat zij een ongevraagd niet-bindend voorwaardelijk voorstel heeft ontvangen van Mediahuis en VP Exploitatie voor de verwerving van alle uitgegeven en uitstaande ...
Lees meer
05
oktober
2016
Telegraaf Media Groep (TMG) toonde adverteerders vandaag welke nieuwe ontwikkelingen er binnen het veelzijdige en cross mediale merkportfolio zijn en wat voor nieuwe, doeltreffende mogelijkheden dit adverteerders biedt om hun doelgroepen te bereiken....
Lees meer
03
oktober
2016
Talpa en TMG maken vandaag bekend dat de 538Groep en de Sky Radio Group vanaf 1 oktober 2016 officieel hun krachten bundelen en samengaan in één radio- en muziekentertainment bedrijf met de radiomerken Radio Veronica, Radio 10, Sky Radio en Radio 538...
Lees meer
27
september
2016
Vandaag geeft TMG tijdens de Investor Relations-dag een update over haar 24/7 strategie en over de vooruitgang ten aanzien van de organisatorische aanpassingen die bij de presentatie van de halfjaarcijfers zijn aangekondigd. De 24/7 strategie is geri...
Lees meer
29
juli
2016
Hoofdpunten Focus op 24/7 strategie en aangaan partnerships leidt tot sterkere merken en meer bereik; Groei in digitale abonnementen De Telegraaf (16% stijging t.o.v. eind 2015); Daling in opbrengsten (genormaliseerd voor portfoliorationalisat...
Lees meer
22
juli
2016
De afgelopen maanden hebben Talpa en TMG intensieve gesprekken gevoerd over de voorgenomen strategische samenwerking die op 15 januari 2016 werd aangekondigd. Beide partijen hebben in een overeenkomst de volgende afspraken gemaakt: TMG en Talpa ...
Lees meer
30
juni
2016
Op 15 januari hebben TMG en Talpa een strategische samenwerking op het gebied van radio, TV en OTT Televisie aangekondigd. Sinds dat moment werken partijen in een zorgvuldig proces de verschillende vormen van samenwerking verder uit. TMG en Talpa wer...
Lees meer
21
april
2016
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V. is gehouden op 21 april 2016 te Amsterdam. Alle agendapunten die ter stemming zijn ingebracht, zijn door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aangenomen. Tijdens de ve...
Lees meer
09
maart
2016
  • Opbrengsten € 482,3 miljoen, EBITDA-resultaat 2015 € 41,6 miljoen exclusief reorganisatiekosten (ten opzichte van € 46,3 miljoen in 2014). • Hoog tempo aanpassing van het merkenportfolio naar alle door de consument gevraagde distributiekanale...
Lees meer
19
februari
2016
Telegraaf Media Groep (TMG) heeft de uitbesteding van haar drukactiviteiten succesvol afgerond. Circa 60% van het totale drukwerkvolume is uitbesteed aan zes externe partijen. De geselecteerde partijen zijn BDUprint, Concentra Grafic, NDC mediagroep,...
Lees meer
15
januari
2016
Door de samenwerking worden de posities van TMG en Talpa op het gebied van radio, TV en Over The Top (OTT) verder versterkt De samenwerking krijgt vorm via drie initiatieven: Een sterk Nederlands commercieel radiobedrijf met een uitgebreid...
Lees meer
2015
23
december
2015
Aangekondigde aanpassingen organisatie in 2015 voor belangrijk deel afgerond De voorgenomen reorganisatie van de drukactiviteiten is van start gegaan TMG bestudeert mogelijkheden verruiming eigendomsbeperkingen landelijke FM-frequenties commer...
Lees meer
27
november
2015
TMG Landelijke Media B.V. is voornemens de organisatie van de redactie van dagblad De Telegraaf te vernieuwen om zich nog meer aan te passen aan het veranderende mediagedrag van de nieuwsconsument. Op korte termijn wil zij een kwaliteitsslag realiser...
Lees meer
23
november
2015
Holland Media Combinatie, onderdeel van Telegraaf Media Groep (TMG), kondigt vandaag aan de activiteiten van Dichtbij.nl in haar kerngebied – Noord-Holland en delen van Utrecht en Zuid Holland - te stoppen. In Noord-Brabant, Haaglanden en de Drechtst...
Lees meer
23
oktober
2015
HOOFDPUNTEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2015 Focus op product- en conceptontwikkeling via merken en domeinen Hoofdmerk De Telegraaf bereikt meer dan de helft van de bevolking dankzij digitale groei Opbrengsten derde kwartaal 4,8% lager dan vergeli...
Lees meer
01
oktober
2015
Telegraaf Media Groep (TMG) presenteert vandaag in de Heineken Music Hall in Amsterdam aan haar adverteerders en andere zakenpartners de plannen voor nieuwe concepten en platformen die invulling geven aan haar 24/7 strategie. Het bedrijf laat zien ho...
Lees meer
31
juli
2015
Hoofdpunten eerste halfjaar Aanbrengen van strategische focus leidt tot nieuwe initiatieven en cultuur; Transitie in volle gang bij nagenoeg alle bedrijfsonderdelen; Duidelijke keuze voor behoud en groei van niet-titelgebonden digitale acti...
Lees meer
25
juni
2015
• Drukwerkcapaciteit van 10 naar 4 drukpersen; • Concentratie in Amsterdam, sluiting locatie Alkmaar;  • 168 Medewerkers boventallig. ...
Lees meer
23
april
2015
Telegraaf Media Groep (TMG) en House of Orange (John Ewbank en ALDA Events), organisator van het meest spraakmakende dance event in Nederland The Flying Dutch, werken samen aan de ontwikkeling van een nieuw, innovatief publishing platform als dagelij...
Lees meer
23
april
2015
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V. werd gehouden op 23 april 2015 te Amsterdam. Alle agendapunten die ter stemming zijn ingebracht zijn door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aangenomen. ...
Lees meer
22
april
2015
HOOFDPUNTEN EERSTE KWARTAAL 2015 De EBITDA blijft nagenoeg gelijk in het eerste kwartaal: € 7,6 miljoen doordat de totale kosten afnemen en in lijn liggen met de lagere omzet Het bedrijfsresultaat verbetert met € 0,3 miljoen naar € 0,8 miljoe...
Lees meer
11
maart
2015
Opbrengsten van € 514,9 miljoen waren € 27,5 miljoen lager dan 2013 door lagere inkomsten uit advertenties en oplage; Het bedrijfsresultaat daalde van negatief € 10,3 miljoen in 2013 naar negatief € 31,4 miljoen; Resultaten 2014 beïnvloed door...
Lees meer
06
februari
2015
Holland Media Combinatie, onderdeel van Telegraaf Media Groep (TMG), kondigt vandaag een reorganisatie aan die moet leiden tot een duurzame verbetering van de resultaten. Speerpunt hierbij is het versterken van de uitgaven in vijf kernregio’s. Het be...
Lees meer
2014
16
december
2014
TMG focust op kernbedrijf en hoofdmerken TMG verwacht negatief resultaat over 2014 2015 wordt jaar van transitie De Raad van Bestuur van Telegraaf Media Groep (TMG) maakt vandaag de koers voor de toekomst bekend. De focus van de ondernemi...
Lees meer
15
december
2014
Per 1 februari 2015 wordt Ernst Schot (1963) directeur van het Facilitair Bedrijf van  Telegraaf Media Groep (TMG). Onder het Facilitair Bedrijf van TMG vallen de drukkerijen, distributie, ketenregie en het Shared Service Center. ...
Lees meer
31
oktober
2014
Telegraaf Media Groep (TMG) voert per 1 november veranderingen door in meerdere directies. Harry de Wit gaat TMG Landelijke Media leiden. Bij Holland Media Combinatie (HMC) krijgen Gert Jan Oelderik en Ferdy Demmers de leiding. Bij Sky Radio Group is...
Lees meer
24
oktober
2014
HOOFDPUNTEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2014 Opbrengsten en EBITDA TMG onder druk bij vrijwel alle bedrijfsonderdelen in derde kwartaal Opbrengsten dalen met 5,7% naar € 374,9 miljoen t.o.v. eerste 9 maanden 2013 Nieuw bestuur gestart met analyse ...
Lees meer
Woordvoering (uitsluitend voor media/journalisten)
TMG Corporate Communicatie
(uitsluitend voor media /journalisten)
+31 88 824 0800