Amsterdam,
05
maart
2017

Raad van Commissarissen TMG schorst leden van de Raad van Bestuur

Op zondag 5 maart 2017 heeft de Raad van Commissarissen besloten beide leden van de Raad van Bestuur, de heren Van der Snoek en Epskamp, met onmiddellijke ingang te schorsen. Op grond van de statuten van TMG wordt de bestuurstaak sindsdien tijdelijk door de Raad van Commissarissen uitgeoefend.

Dit besluit was naar het oordeel van de Raad van Commissarissen onvermijdelijk in verband met de belangen van TMG, haar onderneming en haar stakeholders, en meer in het bijzonder het bod van Mediahuis en VP Exploitatie (het “Consortium”) en de daarmee beoogde toekomst voor TMG. De Raad van Commissarissen is intensief bij het proces rondom de aangekondigde openbare biedingen op TMG betrokken geweest en heeft zijn toezichtstaak vormgegeven al naar gelang de omstandigheden dit vereisten.

Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen hebben de leden van de Raad van Bestuur de voortgang van het proces te weinig bevorderd en zich in de laatste fase van de onderhandelingen met het Consortium onvoldoende constructief en realistisch opgesteld. Hierdoor dreigden de onderhandelingen met het Consortium stuk te lopen, waardoor geen merger protocol zou zijn gesloten. In die situatie zou zich het risico voordoen dat het Consortium eenzijdig een bod zou uitbrengen zonder de in het merger protocol bedongen bescherming voor TMG en haar stakeholders. De Raad van Commissarissen achtte dit onverantwoord en niet aanvaardbaar. Een en ander heeft geleid tot een vertrouwensbreuk tussen Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, waarna is besloten tot schorsing.

Gelet op de tot dan toe behaalde resultaten van de besprekingen met zowel het Consortium en Talpa Holding N.V. ("Talpa"), afronding van de due diligence en de dealzekerheid die het Consortium kon bieden, heeft de Raad van Commissarissen op dinsdag 28 februari gemeend dat voorrang moest worden gegeven aan verdere besprekingen met het Consortium om te zien of volledige overeenstemming kon worden bereikt. De besprekingen die zijn gevoerd met het Consortium hebben op zaterdag 4 maart tot het vandaag aangekondigde onderhandelingsresultaat geleid. De Raad van Commissarissen heeft na de schorsing namens TMG ingestemd met de transactie en is het merger protocol aangegaan, zoals in een separaat persbericht is aangekondigd.

TMG zal, al naar gelang de omstandigheden dat vereisen, relevante ontwikkelingen publiekelijk bekend maken.

Dit is een openbare aankondiging van Telegraaf Media Groep N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

Woordvoering (uitsluitend voor media/journalisten)
Uneke Dekkers
Citigate First Financial
+31650261626
Deel deze release
Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn
Laatste nieuws