Laatste nieuws
Amsterdam,
27
juni
2017
2015-logo-keesing-cmyk.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 


Telegraaf Media Groep (“TMG”) bevestigt dat bestuur en raad van commissarissen besloten hebben om het proces tot verkoop van Keesing Media Group (“Keesing”) in gang te zetten. Keesing heeft de afgelopen jaren binnen de Telegraaf Media Groep een sterke groei in omzet en winstgevendheid doorgemaakt. Naar het oordeel van bestuur en raad van commissarissen zal een eventuele verkoop Keesing beter in staat stellen haar internationale groei verder te ontwikkelen.

TMG streeft er naar het proces voor het einde van dit jaar te hebben afgerond en overweegt daarbij een minderheidsbelang in Keesing te houden.

Een eventueel besluit tot verkoop van Keesing zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders van TMG. Hiertoe zal te zijner tijd, met inachtneming van de wettelijke termijn, een ...

Lees meer over dit bericht
Next
Woordvoering (uitsluitend voor media/journalisten)
TMG Corporate Communicatie
(uitsluitend voor media /journalisten)
+31 88 824 0800